697 928 780
Clínica Novás

Política de privacidade

De conformidade co Regulamento Europeo de Protección de Datos (UE) 2016/679, coa Lei Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais e coa LSSICE, informámoslle de que os datos persoais recollidos e o seu enderezo de correo electrónico son parte de ficheiros titularidade de ALICIA NOVÁS VARELA co fin de atender a xestión da clínica e facilitar a prestación dos servizos sanitarios solicitados e/ou contratados. Os interesados poderán solicitar ao responsable información adicional dispoñible sobre o tratamento dos datos e exercer os seus dereitos sobre os seus datos persoais na Avenida Xeneral Vidal Ríos, 14 baixo- Baio – 15150 – Zas (A Coruña). Ningunha información contida neste correo electrónico pode ser reproducida, introducida en ningún sistema de recuperación ou transmitida de ningún xeito sen a autorización expresa do propietario da información. Esta mensaxe e calquera arquivo adxunto poden conter información confidencial para uso exclusivo do destinatario, a súa divulgación, copia ou distribución a terceiros sen que se prohiba a autorización expresa do remitente. Se recibiches esta mensaxe por erro, avisa ao remitente e elimínaa.

 Nº.R.S: C-15-002840

Av. Xeral Vidal Ríos, nº 14 baixo C. P. 15150 Baio (Zas)

697928780 | info@clinicanovas.com

Lun – Ver : 9:30  13:30 | 16:00 20:00